C/ Conflent, 6, Baixos 2na

43700 El Vendrell, Tarragona

Truca'ns avui!

}

Horari

RESERVA VISITA

a Doctoralia

Trastorn d’aprenentage no verbal (TANV)

Portada » Tratamientos » Trastorn d’aprenentage no verbal (TANV)
TANV

Què és el Trastorn de l’aprenentatge no verbal? 

Els nens i nenes amb tratorn de l’aprenentatge no-verbal ( TANV ) presenten dificultats en les següents àrees:

1) Tenen dificultats en la integració viso-espaial: dificultats per reconèixer cares, lletres i números, dificultats per la resolució de problemes de càlcul i poca memòria visual. Habitualment poden mostrar gran atenció pels petits detalls, obviant el conjunt global.

2) Solen presentar un cert retard en l’inici de la marxa i en l’adquisició de les habilitats psicomotrius.

3) Presenten dificultats en les funciones executives i les habilitats organitzatives: poden presentar dificultats en generar hipòtesis, planificar, organitzar y generalitzar solucions.

4) A nivell del seu desenvolupament en orientació espacial i temporal son nens que es desorienten amb facilitat i presenten dificultats per entendre els conceptes de temps.

5) Presenten dificultats en l’ús i la comprensió de la comunicació no-verbal ( com les expressions facials ) i dels aspectes pragmàtics del llenguatge ( ironies, doble sentit, etc. ), volen però no saben com interactuar.

6) Mostren dificultats en la comprensió de les emocions, tenen un pensament rígid i son emocionalment làbils.

7) Son nens que també tenen dificultats per adaptar-se als canvis en la seva rutina diària, el que els hi provoca malestar i angoixa.

Cal diferenciar el TANV amb el TDA ( trastorn per dèficit d’atenció ), ja que els primers també comparteixen dificultats d’atenció, no obstant, aquestes dificultats atentives son conseqüència de les limitacions que aquests nens i nenes tenen en les altres àrees comentades.