C/ Conflent, 6, Baixos 2na

43700 El Vendrell, Tarragona

Truca'ns avui!

}

Horari

RESERVA VISITA

a Doctoralia

Trastorn específic del llenguatge (TEL)

Portada » Tratamientos » Trastorn específic del llenguatge (TEL)
TEL

Què és el trastorn específic del llenguatge? 

El trastorn específic del llenguatge (TEL) és un alteració en l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge oral que inclou afectacions en un o en diversos components del llenguatge i que pot afectar a la comprensió i/o l’expressió en diferents graus de severitat.

En l’actualitat, no ni ha consens en la denominació i classificació del TEL.

Cal tenir en compte:

  • El vocabulari
  • Les estructures de la frase
  • El discurs
  • Les relacions socials
  • L’aprenentatge

Es caracteritza per un reduït vocabulari (coneixement i ús de les paraules), no sempre realitzen errors fonològics, estructures de frase limitades (habilitat per organitzar les paraules seguint les regles de la gramàtica i la morfologia), dificultats en el discurs (habilitat per usar i connectar el vocabulari, connectar frases o descriure un tema o una sèrie d’esdeveniments o mantenir una conversa.També té repercussió en les relacions socials.

Respecte de l’aprenentatge presenten:

  •      Dificultats persistents en el llenguatge oral i escrit
  •      Discrepància entre el nivell de llenguatge i la resta de les seves capacitats
  •      Dissociació llenguatge espontani i quan requereix esforç
  •      A nivell escrit sobretot la repercussió la trobem en comprensió lectora

Específicament les dificultats es poden mostrar en diferents components: Fonologia, morfosintaxis, semàntica, pragmàtica