C/ Conflent, 6, Baixos 2na

43700 El Vendrell, Tarragona

Truca'ns avui!

}

Horari

RESERVA VISITA

a Doctoralia

Trastorns d’aprenentatge

Portada » Tratamientos » Trastorns d’aprenentatge
correció trastorns

Què són els transtorns d’aprenentatge? 

Els trastorns de l’aprenentatge són causa freqüent de fracàs escolar.

Són trastorns de base neurobiològica, sovint amb un component genètic, que condicionen que un infant amb un nivell normal d’intel·ligència, tot i rebre una instrucció adequada, aconsegueixi avançar en un o més aprenentatges de manera adequada.

Afecten molts infants en edat escolar: probablement hi ha alumnes amb algun trastorn de l’aprenentatge a totes les aules. La prevalença se situa entre el 5 i el 15 % de la població en edat escolar.

Les dificultats que presenten els alumnes amb un trastorn de l’aprenentatge no són transitòries, sinó que són persistents i tenen una repercussió negativa en el progrés de l’infant durant tota l’escolaritat.

Els trastorns específics d’aprenentatge poden afectar el llenguatge oral, el llenguatge escrit, el càlcul matemàtic…

A vegades el problema rau en la capacitat per prestar atenció, concentrar-se o aprendre a organitzar i planificar adequadament les tasques.

D’altres vegades, en canvi, la discapacitat se situa en l’esfera de la conducta: dificultat per controlar els impulsos i l’activitat motriu, o en la destresa per a la motricitat fina i l’orientació en l’espai.

La reeducació durant l’educació primària pretén millorar la capacitat de l’infant per a un determinat aprenentatge incidint en les funcions cerebrals deficitàries.